flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

ВРП підтримує законопроєкт щодо обов’язкового використання електронних кабінетів в ЄСІТС

04 травня 2023, 10:16

Вища рада правосуддя затвердила консультативний висновок, яким вцілому підтримала законопроєкт № 7574-д про обов’язкові реєстрацію та використання електронних кабінетів в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі представниками правничих професій, юридичними особами та фізичними особами-підприємцями.

Як убачається з пояснювальної записки, реалізація законопроєкту дозволить забезпечити поступове впровадження електронних комунікацій із судом, а також сприятиме обов’язковій реєстрації та використанню електронних кабінетів у ЄСІТС окремої категорії учасників судового процесу, що дозволить судам здійснювати повідомлення та виклики відповідних учасників в електронній формі, заощаджуючи кошти (відсутні витрати на папір, марки, канцелярію), а також потенційно призведе до суттєвої економії часу (адже виклик у електронній формі, на відміну від поштового, займає лічені години).

Для цього пропонується внести до Господарського процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та Цивільного процесуального кодексу України такі зміни:

1) замінити термін «офіційна електронна адреса в ЄСІТС» терміном «електронний кабінет в ЄСІТС», що сприятиме правильному розумінню цього інструменту учасниками судового розгляду;

2) поширити обов’язок щодо реєстрації електронного кабінету в ЄСІТС на всіх юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

3) передбачити, що в разі звернення до суду особи, яка зобов’язана зареєструвати електронний кабінет, але не виконала свого обов’язку, її документи залишаються судом без руху або повертаються без розгляду,  залежно від виду процесуального документа;

4) встановити для всіх заяв по суті справи, інших процесуальних заяв, клопотань такий обов’язковий реквізит, як зазначення в тексті відомостей про наявність або відсутність електронного кабінету;

5) забезпечити стороні можливість надсилати документи іншим учасникам справи через ЄСІТС у разі наявності в них електронного кабінету.

Прикінцевими положеннями проєкту Закону запропоновано встановити, що адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють електронні кабінети в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), яка забезпечує обмін процесуальними документами, протягом тридцяти днів з дати опублікування цього Закону. Передбачити, що фізичні особи – підприємці реєструють електронні кабінети в ЄСІТС протягом чотирьох місяців з дня набрання чинності цим Законом.

Вища рада правосуддя підтримала вказану законодавчу ініціативу як таку, що спрямована на підвищення ефективності розгляду судових справ, водночас висловила зауваження та пропозиції, які є обов’язкові до розгляду.

ВРП застерегла, що відмова від поняття «офіційна електронна адреса» та пов’язаного із ним поняття «електронна адреса» і заміна їх поняттям «електронний кабінет» в умовах воєнного стану та у разі можливих перебоїв з електропостачанням, технічних збоїв у роботі підсистеми «Електронний суд» може ускладнити своєчасне надсилання або отримання судом / учасниками процесу процесуальних документів під час практичної реалізації запропонованих змін до законодавства. Також залишається невирішеним питання щодо відповідності технічного оснащення та програмного забезпечення судів їх повноцінній пристосованості до електронного судочинства.

Проте Рада підтримує запропоновані зміни до законодавства в цій частині  з огляду на збільшені в остаточній редакції законопроєкту строки реалізації передбачених ним заходів, а також відстрочення  на три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану для фізичних осіб – підприємців обов’язку реєструвати електронний кабінет в ЄСІТС.   

Також ВРП звернула увагу на можливе неоднакове правове регулювання у певних  правовідносинах у процесуальних кодексах у разі прийняття законопроєкту № 7574-д. Зокрема, чинна редакція абз. 7 ч. 1 ст. 35 КПК України в частині переліку осіб, які зобов’язані реєструвати офіційні електронні адреси в ЄСІТС та/або її окремих підсистемах (модулях), не відповідає аналогічним статтям КАС України, ЦПК України та ГПК України.

На вирішення зазначеного питання спрямований законопроєкт № 8219 «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи», де в абз. 7 ч. 1 ст. 35 КПК України розширюється перелік суб’єктів, для яких встановлюється обов’язок зареєструвати офіційні електронні адреси в ЄСІТС.

Отже, з метою уникнення суперечностей у правовому регулюванні зазначеного питання, передбачені законопроєктом № 8219 зміни мають бути узгоджені з положеннями відповідних статей КАС України, ЦПК України та ГПК України в редакції законопроєкту № 7574-д у разі його прийняття Верховною Радою України. (ВРП затверджувала консультативний висновок щодо законопроєкту № 8219).

Також ВРП вважає, що положення процесуальних кодексів у новій редакції в частині застосування поняття «електронний підпис» мають бути приведені у відповідність до термінології Закону України «Про електронні довірчі послуги». З метою забезпечення термінологічної єдності вказала на доцільність уніфікації вжитих у законопроєкті № 7574-д понять «електронний підпис», «власний електронний підпис, прирівняний до власноручного електронного підпису», «кваліфікований електронний підпис чи інші засоби електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу».

Вища рада правосуддя