flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Перелік затверджених наказом голови суду документів, що містять службову інформацію

1. Протоколи зборів суддів.
2. Протоколи оперативних нарад суддів та працівників апарату суду.
3. Накази голови суду (особи, що виконує) та керівника апарату суду.
 4. Алфавітні покажчики судових справ.
5.  Журнали розгляду судових справ та матеріалів суддею (журнали судових засідань).
6. Обліково-статистичні картки.
7. Журнали реєстрації вхідної кореспонденції.
8. Журнал реєстрації копій апеляційних скарг в адміністративних справах.
9. Контрольний журнал судових справ і матеріалів, переданих для розгляду судді .
10.  Журнал обліку розгляду судових справ і матеріалів суддею .
11.  Журнал обліку речових доказів.
12. Журнал обліку касаційних скарг і касаційних подань прокурора.
13. Журнал обліку осіб, яких передано на поруки колективу підприємств, установ,
організацій.
14. Журнал обліку виконавчих документів, виданих судом.
15.  Журнал видачі справ для ознайомлення.
16.  Журнал видачі копій судових документів.
17.  Журнал обліку особистого прийому громадян.
18. Розносна книга для місцевої кореспонденції.
19. Журнал обліку печаток і штампів суду.
 20. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду.
21. Довідки про роботу суду з розгляду звернень громадян, доповідні записки та узагальнення за результатами вивчення цієї роботи.
22. Документи щодо оформлення дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею.
23. Переліки режимних приміщень, зон, територій.
24. Документів з питань технічного захисту інформації (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).
25.   Звіти про стан забезпечення охорони державної таємниці.
26.   Акти перевірок наявності секретних документів.
27. Листування з органами Служби безпеки України з питань надання та скасування працівникам допуску до державної таємниці.
28. Номенклатура працівників апеляційного суду, перебування на яких потребує
оформлення допуску до державної таємниці.
29.  Номенклатура секретних справ.
30.  Протоколи засідань експертної комісії з питань державної таємниці.
31.   Журнали обліку вхідних і підготовлених секретних документів.
32.  Акти на знищення секретних документів і справ.
33.   Акти за результатами експертної оцінки матеріальних носіїв інформації.
34.   Акти з питань здійснення оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності (якщо за своїм змістом не розкривають відомості, що становлять державну таємницю).
35. Звіт по формі 6 «Про чисельність працюючих та заброньованих військовозобов'язаних».
36. Відомості організаційного характеру щодо мобілізаційної підготовки без зазначення інформації про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління.
37. Відомості за окремими показниками про порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки.