flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачем інформації в суді

.

      

НОВГОРОДКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
28200, Кіровоградська область, смт. Новгородка, вул. Дзержинського 126, тел.: (05241) 2-09-49
 
 

 

     НАКАЗ
 
           12 липня 2012 року                     смт. Новгородка                        № 73 - ОД
 
 
          Про затвердження Інструкції
          про порядок відшкодування фактичних
          витрат на копіювання  або друк документів,
          що надаються запитувачам інформації
          в Новгородківському районному суді
          Кіровоградської області
                  
 
         Відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», на виконання листа ТУ ДСА України в Кіровоградській області від 11 липня 2012 року № 19-1064-3та з метою забезпечення належної організації порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів,які надаються запитувачам інформації,
 
       Н А К А З У Ю:
 
          1. Затвердити Інструкцію про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються запитувачам інформації в Новгородківському районному суді Кіровоградської області, що додається.
 
          2. Головному спеціалісту з інформаційних технологій суду Полякову І.А. оприлюднити цей наказ на офіційному веб - сайті Новгородківського районного суду в Кіровоградській області.
 
          3. Довести до відома всіх працівників апарату Новгородківського районного суду Кіровоградської області даний наказ.
 
          4.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
 
 
          В. о. керівника апарату Новгородківського
          районного суду Кіровоградської області                                       Л.В. Видибура
 
 
 
 
 
                        
                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                наказом в. о. керівника апарату
                                                                                                Новгородківського районного суду
                                                                                                Кіровоградської області 
                                                                                                12 липня 2012 року № 73 - ОД
 
 
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк
документів, що надаються запитувачам інформації в Новгородківському районному суді Кіровоградської області
 
 
 1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів обсягом більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки), які надаються запитувачам інформації в Новгородківському районному суді Кіровоградської області.
 
 2. Цей Порядок застосовується у випадку, коли Новгородківський районний суд Кіровоградської області (далі – суд) є належним розпорядником інформації відповідно до Закону України «Про доступ  до  публічної  інформації".
 3. Документи за запитом на інформацію судом надаються безкоштовно:
 - особі у разі надання інформації про себе;
 - якщо задоволення запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом, що не перевищує 10 сторінок;
 - щодо інформації, що становить суспільний інтерес.
 
 4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, починаючи з першої сторінки, відповідно до Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є суд, затвердженого цим наказом.
 
 5. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів (додаток 1) визначається відділом планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Кіровоградській області.
 
      6. Керівник апарату суду не пізніше 24 годин з часу отримання даних про обсяг запитуваної інформації, подає до відділу планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Кіровоградській області, в разі необхідності здійснення копіювання або друку документів за запитом на інформацію обсягом більш як 10 сторінок, заявку на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, за формою згідно з додатком 2.
     
 7. На підставі отриманої заявки відділ планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Кіровоградській області здійснює розрахунок фактичних витрат на копіювання або друк документів, на підставі зазначеного розрахунку здійснює заходи по відкриттю в ГУ ДКС України у Кіровоградській області цільового розрахункового рахунку, та після його відкриття оформляє рахунок протягом одного робочого дня,  а у разі продовження строку надання інформації протягом 2 – х робочих днів, за формою згідно з додатком 3 і направляє рахунок на адресу суду, для направлення в установлений законом строк запитувачу інформації.
 
8. Якщо кількість сторінок відповіді на запит на інформацію неможливо визначити заздалегідь, зважаючи на значний обсяг такої відповіді, керівник апарату суду, надсилає запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.
 
 9. Сума відшкодування фактичних витрат має здійснюватися в межах граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 13 липня 2011 року № 740.
  Розмір вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, вираховується з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати на дату направлення запитувачу інформації повідомлення про розмір вартості витрат.
 
      11. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється через  будь-яке відділення установи банку чи відділення зв’язку за реквізитами, зазначеними у рахунку.
 
     12. Не пізніше наступного дня після надходження від запитувача інформації коштів на вказаний рахунок, відділ планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Кіровоградській області, направляє на адресу суду, у якому знаходиться запитувана інформація, копію виписки з реєстраційного рахунка, на який зараховано кошти, завізовану відповідальною особою відділу планово – фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності ТУ ДСА України в Кіровоградській області, з проставленням її прізвища, імені, по батькові та поточної дати.
      Копії платіжних документів (рахунок та виписку з реєстраційного рахунка) які надійшли на адресу суду, у якому знаходиться запитувана інформація, невідкладно передаються керівнику апарату суду  для здійснення обліку.
 
 
13. Керівник апарату суду упродовж наступного робочого дня з дня отримання інформації про оплату повідомляє про даний факт особу відповідальну, за підготовку запитуваної інформації та надає її запитувачу у строки, визначені законодавством про доступ до публічної інформації.
 
     15. Відповідь на запит надається після підтвердження повної оплати рахунка протягом п’яти  робочих днів після підтвердження факту оплати. Запитувачу запитувана ним інформація не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати рахунка.
 
     16. У разі ненадходження у місячний термін коштів на повну оплату витрат, у  базі запитів на інформацію суду робиться відмітка про відмову в отриманні  відповіді на запит на інформацію.
 
 
               
 
                                                                                             
                                                                                                                                              Додаток 1
 
Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів
         
Послуга, що надається
 
Норми витрат за виготовлення однієї сторінки
 
Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)   
0,1 відсоток розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
 
Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
Копіювання або друк копії документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
           
           
  Примітка. Розмір мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки встановлюється на дату копіювання та друку документів.
                                                                                                 
                                                                                                                                              Додаток 2
  
НОВГОРОДКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
28200, Кіровоградська область, смт. Новгородка, вул. Дзержинського 126, факс (05241) 2-10-83
 
 

 

         ЗАЯВКА №               
від «               »                                             20        року
 
на виписку рахунка для здійснення оплати витрат на копіювання або друк
документів, що надаються за запитом на інформацію
                                                                                                                                                                                            ______________________________________________________
(назва документа)
                                                                                                                         
    (назва структурного підрозділу, у якому знаходиться запитувана інформація)
 
Прізвище та ініціали запитувача – фізичної особи, найменування запитувача – юридичної особи або об’єднання громадян, що не має статусу юридичної особи
 
 
Послуга, що надається
Розмір оплати
Кількість аркушів
Копіювання або друк копій документів формату А-4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
 
Копіювання або друк копій документів формату А-3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
 
Копіювання або друк копій документів будь – якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо та більше розміру (у тому числі двосторонній друк)
від 0,3 до 0,5 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки
 
 
*(за відсутності даних ставиться прочерк)
 
 
Виконавець                                                                           
                                                                                                                        
                          (посада)                                                                                      (підпис)                                           (П.І.Б.)
 
 
Керівник апарату суду                                                                                                                                              
                                                                                                                              (підпис)                                           (П.І.Б.)
 
 
                                                                                                                                              Додаток 3
 
Надавач послуг:               _________________________________________________
Реєстраційний рахунок: _________________________________________________
МФО банку:                      ______________
Код ЄДРПОУ:                   ______________
Платник:        ___________________________________________________________
 
РАХУНОК № ______
від ___ ___________ 20___ року
           
 
з/п
 
 
Найменування
Вартість
виготовлення
1 сторінки
(без ПДВ), грн.
Кількість             сторінок,
од.
 
Ціна (без ПДВ),
грн.
 
1.
  Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру
 
 
 
2.
 
  Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 або більшого розміру
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
  Витрати на копіювання або друк копії документів будь-якого зазначеного вище формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РАЗОМ        
 
 
 
 
 
 
 
      Всього до сплати:_____________________________________________________________
 ________________________________________________________________________________
                                                                        (сума прописом)
 
 
                                                                                         
     Керівник  ________________                     Головний бухгалтер  ________________
                                       (підпис)                                                                                               (підпис)
 
 На початок