flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Завдання суду

 

 

ЗАВДАННЯ НОВГОРОДКІВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

       Відповідно до Закону України “Про судоустрій та статус суддів”, суд, здійснюючи правосуддя, на засадах верховенства права забезпечує захист гарантованих Конституцією України та законами прав і свобод людини і громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, суспільства і держави.

Місцеві суди - це головна ланка в системі судів загальної юрисдикції. На них припадає основне судове навантаження, оскільки вони розглядають абсолютну більшість кримінальних, цивільних, господарських та адміністративних справ.

 Новгородківський районний суд Кіровоградської області – це суд першої ланки  і розглядає справи тільки по першій інстанції. Він розглядає і вирішує усі підсудні йому справи по суті з постановленням судового рішення (вироку, рішення, ухвали, постанови). Суд проводить судовий розгляд додержуючись принципів усності і безпосередньості, за участю сторін та інших учасників судового процесу, досліджує докази, вислуховує думки учасників процесу. В кримінальній справі суд встановлює винуватість (невинуватість) підсудного й вирішує питання про покарання винного. У цивільних справах суд визнає наявність або відсутність певних правовідносин, юридичних фактів або юридичного стану, вирішує по суті подані до суду позови, заяви та скарги (задовольняє або відмовляє у їх задоволенні).

Судові рішення протягом певного часу не вступають в законну силу, оскільки заінтересовані особи (їх перелік встановлений процесуальним законодавством) можуть їх оскаржити до апеляційного суду. Наприклад, апеляцію на вирок, ухвалу чи постанову місцевого суду, якщо інше не передбачено законом, може бути подано протягом п'ятнадцяти діб з моменту їх проголошення, а засудженим, який перебуває під вартою, — у той же строк з моменту вручення йому копії вироку. Апеляція на рішення Новгородківського районного суду по цивільній справі може бути подана протягом  десяти днів з дня його оголошення, особи, які брали участь у справі, але не були присутні у судовому засіданні під час проголошення судового рішення, можуть подати апеляційну скаргу протягом десяти днів з дня отримання копії рішення. Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом  пяти днів з дня її проголошення. У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом пяти днів з дня отримання копії ухвали.

Юрисдикція суду охоплює всі кримінальні справи, за винятком справ про найбільш тяжкі злочини, які підсудні апеляційним судам.

У порядку цивільного судочинства суд розглядає майже всі цивільні справи щодо спорів, які виникають із цивільних, сімейних, трудових та кооперативних правовідносин, якщо хоча б однією із сторін є громадянин. 

  Новгородківський районний суд також розглядає справи окремого провадження:

 - про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним;

- про визнання громадянина безвісно відсутнім чи про оголошення громадянина померлим;

 - про усиновлення дітей, які проживають на території України:

- про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану;

- про встановлення фактів, що мають юридичне значення;

- про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника;

- про оскарження нотаріальних дій або відмову в їх вчиненні.

В порядку наказного провадження суд відповідно до ст. 96 ЦПК України розглядає справи де :

-  заявлено вимогу про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові суми заробітної плати;

-     заявлено вимогу про компенсацію витрат на проведення розшуку відповідача;

- заявлено вимогу про стягнення заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг, телекомунікаційних послуг, послуг телебачення та радіомовлення з урахуванням індексу інфляції та трьох відсотків річних, нарахованих заявником на суму заборгованості;

- заявлено вимогу про присудження аліментів на дитину в розмірі тридцяти відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, якщо ця вимога не пов’язана з встановленням чи оспорюванням батьківства (материнства) та необхідністю залучення інших зацікавлених осіб;

- заявлено вимогу про повернення вартості товару неналежної якості, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили, про встановлення факту продажу товару неналежної якості, ухвалене на користь невизначеного кола споживачів.

    Згідно з нормами  КАСУ суди першої ланки на сьогодні, розглядають також і справи, що виникають з адміністративно-правових відносин щодо оскарження дій суб’єктів владних повноважень, де однією стороною є фізична особа, а другою стороною є юридична особа; але є категорія справ де обидві сторони можуть бути юридичними особами.

    Новгородківський районний суд постановляє рішення, які, як правило, не можуть бути змінені або скасовані ним же (крім перегляду заочного рішення).

 

Місія Новгородківського районного суду Кіровоградської області полягає в :

  1.  Удосконалювати процес здійснення правосуддя.

  2. Забезпечувати справедливе, чесне, законне винесення судових рішень без зволікань та з повагою до кожного хто звернувся до суду.

  3. Ефективно координувати свою діяльність та використовувати всі ресурси.

  4. Здійснювати правосуддя неупереджено, незалежно від місця проживання, етнічного походження, рівня доходів, освіти, усувати перешкоди до суду та його послуг.

  5. Виявляти повагу до всіх, хто постає перед судом, та хто працює в суді.

  6. Сприяти компетентності, професійності та ввічливості суддів та працівників апарату суду, налаштовуючи їх на надання якісних послуг для розбудови довіри до суду.

 Цінності суду :

Чесність - дотримуватись закону, бути безстороннім, з повагою ставитися до користувачів послуг та до колег;

Рівний доступ - ефективно обслуговувати всіх членів громади незалежно від місця проживання, етнічного походження рівня доходів, освіти, послідовно визначати й ліквідовувати перешкоди для доступу до суду та його послуг;

Справедливе й ефективне здійснення правосуддя - здійснювати індивідуальне правосуддя в індивідуальних справах та ефективно використовувати всі ресурси;

Повага та гідність - виявляти повагу до всіх, хто постає перед судом та хто працює в суд